Meer dan gebaren

SMOG combineert spraak en gebaren, maar hecht ook erg veel belang aan een goede communicatiestijl.
Een communicatiestijl die gemakkelijk verstaanbaar is.

Door spraak en gebaren te combineren, gebruikt een spreker eenvoudiger taalconstructies. Bovendien remmen gebaren het spreektempo af. De belangrijkste woorden worden ondersteund, zowel door de intonatie als door het gebaar.

Deze spreekstijl wordt aangevuld met gezichtsexpressie en lichaamstaal, en aandacht voor plaats, richting en beweging bij het uitvoeren van de gebaren. Dit geeft de gebaren nog meer inhoud en betekenis!