SMOG leren

Voor wie?

SMOG is bedoeld voor horende personen die een beperking hebben in het gebruiken of verstaan van taal.
Naast personen met een verstandelijke handicap kunnen dat ook mensen zijn met autisme, of mensen met een specifieke problematiek in het taalverstaan of spreken.
SMOG wordt gebruikt bij jonge kinderen, bij pubers, adolescenten en volwassenen.
Wil u weten waar uw kind SMOG kan leren? Neem dan contact op met vzw Gezin en Handicap.

Wanneer invoeren?

Kunnen communiceren is de zuurstof van het intellectuele en sociale leven! Iemand van een thuisbegeleidingsdienst of revalidatiecentrum, privé-logopedist of andere die vertrouwd is met de ontwikkeling van een persoon met een handicap, kan nagaan of iemand baat zou kunnen hebben bij het leren van SMOG. Daarnaast is het belangrijk om na te gaan of er in de omgeving goede en bereidwillige communicatiepartners zijn. SMOG vraagt immers de klok rond aandacht.
SMOG is niet te leren uit een boek, van een tekening of scherm. Dit zijn immers slechts tweedimensionele weergaven van de gebaren die driedimensioneel worden uitgevoerd. Toch merken we dat er initiatieven ontstaan die SMOG hiervan los willen zien. SMOG leren is echter veel meer dan een SMOG-gebaar kennen.  U vindt hier onze visie.

Bent u ouder, familie, vrijwillige begeleider?

Gezin en Handicap gaat met u mee op zoek naar iemand die SMOG kan aanleren aan uw kind. Neem daarvoor contact op met onze dienst.
Leert uw kind of familielid SMOG in een school, dienst of voorziening voor personen met een handicap? Komt u in uw vrijwilligerswerk in contact met personen die met SMOG communiceren? Omdat SMOG heel wat mogelijkheden biedt, is het van belang dat deze communicatievorm ook in de thuis- of de vrijetijdssituatie kan worden voortgezet. Daarom is het van belang dat u de gebaren leert die de SMOG-gebruiker kent! De vaste SMOG-begeleider zorgt ervoor dat zoveel mogelijk mensen rond een SMOG-gebruiker de nodige gebaren kennen. Spreek die persoon gerust aan om uw vraag met hem of haar te bekijken.
Soms zal het voor de vaste SMOG-begeleider op dat moment niet mogelijk zijn om op de vraag van ouders, familie, vrijwilligers in te gaan. Daarom organiseert Gezin en Handicap op verschillende plaatsen in Vlaanderen een initiatie ‘SMOG’ voor ouders, broers en zussen, grootouders en vrijwillige begeleiders van een persoon die via SMOG communiceert. Deze initiatie bestaat uit twee avonden. Er worden slechts 90 gebaren aangeleerd. Bekijk alvast een overzicht van de planning voor het volgend werkjaar.

Bent u professionele begeleider?

Gezin en Handicap vzw organiseert jaarlijks de twee SMOG-cursussen voor professionals. Voor de cursus in Kortrijk wordt sinds enkele jaren samengewerkt met Ipsoc/Katho. De opleiding richt zich tot professionele begeleiders van personen met een communicatieve handicap. Meer info over de geplande SMOG-cursussen vindt u hier.