Veel gestelde vragen

 

Zal het gebruik van gebaren het spreken niet hinderen?

Neen! Mensen zijn er van nature op gericht om spraak te ondersteunen met anderen middelen. Natuurlijke gestes, waarvan iemand zich nauwelijks bewust is, worden gemaakt om een boodschap duidelijker over te brengen. Een spreker krijgt zijn verhaal beter gestructureerd als hij zijn handen kan gebruiken. De veronderstelling dat gebaren gebruiken negatief zou zijn voor het leren spreken wordt niet ondersteund door de feiten en het onderzoek. Het gebruik van gebaren heeft net een bevorderend effect op het spreken. Daarom worden gebaren ook in programma’s voor vroegbegeleiding gebruikt.

Is SMOG een gebarentaal?

Neen. SMOG staat voor ‘spreken met ondersteuning van gebaren’. De gesproken taal wordt ondersteund met gebaren die ontleend zijn aan de Vlaamse GebarenTaal.

Wordt SMOG ook buiten Vlaanderen gebruikt?

Communicatiesystemen van woord en gebaar baseren zich best op de gebarentaal van de dovengemeenschap. Het gebarensysteem SMOG is samengesteld uit (vereenvoudigde) gebaren afkomstig uit de levende gebarentaal. In Vlaanderen is dat de Vlaamse Gebarentaal. In Franstalig België werd, volgens de principes van SMOG een gelijkaardig systeem ‘SESAME’ ontwikkeld. Ook ‘COGHAMO’, een aanpassing voor personen met een ernstig motorische handicap, is geïnspireerd op SMOG.

Waarom werkt SMOG?

Er zijn verschillende onderzoeken die de positieve effecten van SMOG verklaren. Een van die verklaringen heeft te maken met het feit dat veel mensen beter en gemakkelijker informatie verwerken langs visuele weg dan langs auditieve weg. Een gebaar is dus gemakkelijker toegankelijk dan een woord. Een andere verklaring is, dat woord en gebaar samen een uitstekende vorm van meerkanalige informatieverwerking is. Het signaal wordt hierdoor als het ware versterkt binnengebracht.

Kan SMOG gecombineerd worden met andere communicatiemiddelen?

Ja! Voor personen met een communicatieve handicap is het vaak aangewezen een combinatie van hulpmiddelen te gebruiken. Naast SMOG kunnen nog gebruikt worden: tekeningen, pictogrammen, gewone geschreven talen of een spraakcomputer.